Skytteloggboken
 
 
  Hem | Tips | Köp Skytteloggboken

Tips för Skytteloggboken

Ny utgåva

2018-01-25

2018 års utgåva innehåller de nya märkesfordringarna för dynamiskt skytte. På sidan 14 i Skytteloggboken hittar du en checklista som kan vara användbar när du ska på tävling eller till skjutbanan. Avsnittet Skydd för vapenägare är uppdaterat och kompletterat med ett par nya tips.

Det verkar vara många sportskyttar som ännu inte börjat logga sina träningstillfällen. Men jag tror inte att alla har förstått hur viktigt det är. I synnerhet verkar det vara många med tillsvidarelicenser som tror inte att de behöver logga. Så här är det enligt FAP 551-3:

  1. När man ska förnya en tidsbegränsad vapenlicens behöver man kunna uppvisa aktivitet med det aktuella vapnet.
  2. När man ska söka licens för ett nytt enhandsvapen behöver man kunna uppvisa aktivitet med alla enhandsvapen.
Om det blir tidsbegränsning på vissa gevär så kommer behovet av loggbok att öka.

Skyddstips

2017-08-24

Det är relativt ovanligt med vapenstölder men en bra grundprincip när man vill skydda något är: Avskräcka, Hindra, Upptäcka, Fördröja och Förstöra. Omsatt i praktiken för din bostad innebär detta:

  1. Avskräck tjuvarna genom att sätta upp synliga skyddsåtgärder exempelvis larmdekaler, inbottslarm, kameraövervakning, grannsamverkan och nyfikna grannar.
  2. Hindra tjuvarna med inbrottsskyddande fönster, dörrar, lås samt håll dessa stängda och låsta.
  3. Upptäck inbrott tidigt med hjälp av inbrottslarm.
  4. Fördröj tjuvarna genom att låsa stadiga innerdörrar och förankra säkerhetsskåp väl.
  5. Förstör, gör det stöldbegärliga obrukbart genom delad förvaring och förstörande vapenlås.
Läs om fler åtgärder i Skytteloggbokens kapitel Skydd för vapenägare.

Rättelse #01

2017-07-25

Tryckfelsnisse har varit framme i Skytteloggboken. Felet är på sidan 72 i märkesfordringar för Hagelgevär där tabellen är fel. Här kan du hämta en pdf-fil med en rättad sida. Skriv ut sidan i verklig storlek, klipp ur tabellen och klistra in den på sidan 72 i Skytteloggboken. Felet är rättat i böckerna som levereras från och med den 26 juli 2017.

Hack #03

2017-04-28

Om du delat upp Skytteloggboken för olika vapen eller vill du hitta Märkesfordringarna snabbt. Gör ett fliksystem genom att klistra ihop två klisterlappar i sidkanten.

Hack #02

2017-04-28

Skytteloggboken är skyddad av ett plastlaminat. Önskas extra skydd mot väder och slitage går den lätt ner i en vanlig plastficka.

Hack #01

2017-04-27

Vill du dölja innehållet i Skytteloggboken för obehöriga kan du anteckna förkortningar/symboler för dina vapen i samma ordning som på sidan 4. Om du vill dölja vapnen helt så river du ut sidan 3-4 som är medlemskort med sammanställning av vapenlicenser och förvarar den sidan på annan plats tills loggboken eventuellt behöver redovisas.

-

You Tube 2017-04-19

Presentation av SkytteloggbokenSecurity Manager  |  Säkerhetsboken  |  Bostadsskydd  |  Säkerhetsbloggen