Skytteloggboken
 
 
  Hem | Tips | Köp Skytteloggboken

Ett enkelt sätt att logga träningen med mera.

En liten och praktisk loggbok för sportskyttar, tjänsteskyttar och jägare med plats för 450 träningstillfällen, licenshantering m.m. Loggboken är kompatibel med FAP 551-3. Skytteloggboken innehåller dessutom tips avseende skydd för vapenägare och första hjälpen vid skottskada. I dagens informationssamhälle är det frestande att ha en loggbok som app i telefonen eller på en webbsida men Skytteloggboken är överlägsen..

Skytteloggboken

En smidig och praktisk loggbok

Skytteloggboken är mindre än A5, bara 14x20 cm och 6 millimeter tunn, nästan som en .22 lr, med mattlaminerat omslag. Den glider lätt ner i benfickan eller i ytterfacket på skjutväskan utan att fastna eller ta upp någon plats eller vikt. Trots att Skytteloggboken är så liten rymmer den så väldigt mycket som är viktigt att kunna anteckna eller läsa på skjutbanan.

Skytteloggboken hjälper dig att hålla reda på dina tidsbegränsade licenser och när du måste börja redovisa aktivitet med olika vapen.

Klubben kan använda Skytteloggboken som ett medemskort. Du kan samla dina vapenlicenser i Skytteloggboken så att du slipper ta med originalen till skjutbanan.

För dig som skjuter dynamiskt finns en praktisk lathund som är mycket snabbre än att räkna ut power factor och givetvis kan du anteckna när du klarar nya märkesfordringar.

Du kan anteckna dina tävlingsresultat och om du har varit funktionär på tävlingar, där du vill tillgodoräkna dig exempelvis RO-poäng.

Vid en allvarlig skada kan du ha adress och koordinater till skjutbanan nära tillhands när du ringer efter en ambulans. Apropå koordinater SOS Alarm och Räddningstjänsten använder RT90, här kan du konvertera mellan olika koordinatsystem. Dessutom finns en kort men livsviktig beskrivning hur du stabiliserar exempelvis en skottskada.

Sist men inte minst själva loggboken innehåller plats för 450 träningstillfällen, givetvis kan du logga allt som Polismyndigheten kräver. Om du loggar två tillfällen i veckan året runt så räcker loggen nästan fyra och ett halvt år. Om det inte räcker kan du med fördel köpa två exemplar nu och spara lite på fraktkostnaden. Om du vill logga träning med flera vapen kan du exempelvis använda de första 10 sidorna för ett vapen, de nästkommande 10 sidorna för ett annat vapen osv. för att underlätta skotträkning. Du kan även ha två eller flera exemplar av Skytteloggboken exempelvis en för enhandsvapen och en annan för gevär, på så sätt behöver du inte flytta över Skytteloggboken från den ena skytteväskan till den andra innan du åker ut på banan.

Omslaget är blått och gult som i den svenska flaggan. På framsidan är en vänlig påminnelse till dig om att ta med hörselskydd och skyddsglasögon. På baksidan finns de fyra grundläggande säkerhetsreglerna att läsa.

Skytteloggboken är överlägsen IT-alternativen. Jag är certifierad inom IT och informationssäkerhet och vill göra dig uppmärksam på ett par saker. Grundläggande för informationssäkerhet är 1) konfidentialitet, 2) riktighet och 3) tillgänglighet. 1) De IT-alternativ som erbjuds utgör stora databaser med vapenägare och deras vapeninnehav och är därför intressanta mål för olika typer av angripare. Du har ingen aning om hur bra eller dåligt dina uppgifter är skyddade på internet. Inte ens din leverantör kan garantera att infomationen som du registrerar är i säkert förvar. Visst kan du tappa eller bli bestulen på Skytteloggboken, men du skulle upptäcka det och kan vitda skyddsåtgärder. Om din elektroniska loggbok kopieras av någon obehörig kommer varken du eller din leverantör att märka det. Om du vill förbättra säkerheten i Skytteloggboken river du bara ut sidan 4 och 12, lägger dessa i säkerhetsskåpet, och så använder du bara förkortningar eller symboler i loggboken. På så sätt vet bara du vad som står i loggboken till den dagen du lägger tillbaka sidorna med teckenförklaringarna. 2) All elektroniskt lagrad information kan bli korrupt eller ändras av olika orsaker, informationen i Skytteloggboken som är av papper har du kontroll över och ändras inte. Om du skriver fel, stryk ett streck över hela raden och skriv om på en ny rad, så ser man ändringen. 3) IT är beroende av elström och ibland kommunikation för att fungera, Skytteloggboken behöver bara vara med.

Visst är det bekvämt med IT-lösningar, men vissa saker vill man vara säker på -- i synnerhet när det handlar om din möjlighet att kunna förnya dina vapenlicenser i framtiden.Security Manager  |  Säkerhetsboken  |  Bostadsskydd  |  Säkerhetsbloggen